Tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm

Tại M1Tech, với đội ngũ kỹ sư có năng lực và  tận tâm, chúng tôi hoàn toàn tự tin và chủ động trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và phát triển phần mềm chất lượng cao dựa trên nền tảng tiêu chuẩn CMMI. Đội ngũ của M1Tech luôn nỗ lực đảm bảo chất lượng, tiến độ và chuyển giao công nghệ cho khách hàng trong việc triển khai các dự án phần mềm.

Các chuyên gia tư vấn dịch vụ CNTT của M1Tech đã được đào tạo trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và kiến thức để chuyển giao các giá trị tư vấn phù hợp với yêu cầu và mục tiêu quản lý của doanh nghiệp, để từ đó M1Tech tin tưởng vào nỗ lực trở thành nhà cung cấp uy tín về tư vấn và đề xuất giải pháp công nghệ tối ưu theo yêu cầu kinh doanh của khách hàng.

Luôn luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới, các chuyên gia  của chúng tôi hiểu rõ giá trị đích thực của việc triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT vào doanh nghiệp. Đây là trách nhiệm và cam kết hành động của chúng tôi đối với khách hàng.