Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Nhiều bạn trẻ hiện hay tâm sự cuộc sống của họ khá khó khăn dù làm việc chăm chỉ nhưng tiền lương vẫn không đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Trong khi đó một số khác tuy cũng cùng mức lương như họ nhưng lại có cuộc sống khá thoải mái. Vậy vấn đề ở đây có thể là do cách chi tiêu chưa hợp lí, các bạn chưa có cách quản lý tài chính [...]

Thêm giá trị thông qua sự hợp tác

Tuần qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) cùng 15 ngân hàng thương mại cổ phần và 2 công ty cổ đông sáng lập đã tuyên bố thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink. Đây là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới thẻ thanh toán, quản lý và vận hành mạng thanh toán thẻ của các ngân hàng thành viên và phát triển các kênh thanh toán điện tử. Dưới đây [...]

Chiến lược của kiến ​​trúc CNTT

Rõ ràng với nhiều ngân hàng để thực hiện đầy đủ các quy tắc quy định mới một cách hiệu quả chi phí, một cách tiếp cận đơn giản là phản ứng là không bền vững. Thay vào đó, nó là điều cần thiết để phát triển một chiến lược mà nhìn vào ảnh hưởng của họ trên toàn bộ vòng đời kinh doanh và thương mại để tránh trùng lặp và tăng chi phí thực hiện. Với chế độ [...]