Service Gateway

ServiceGW là giải pháp hỗ trợ các ngân hàng cho phép khách hàng của mình thực hiện thanh toán sản phẩm, dịch vụ thông qua hệ thống ngân hàng điện tử của ngân hàng, điện thoại cá nhân, hoặc qua các kênh thương mại điện tử, các điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc. Hệ thống ServiceGW tích hợp sẵn các giao thức kết nối mà các cổng thanh toán và các dịch vụ E-commerce đang dùng, hỗ trợ tất [...]